IIndexBuffer

IIndexBuffer interface

De indexbuffer beschrijft de geometrie die wordt gebruikt bij het renderen van pijplijnen.

public interface IIndexBuffer : IBuffer

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }Haalt het indexnummer in deze buffer op.
IndexDataType { get; }Haalt het gegevenstype van elk element op.

methoden

NaamBeschrijving
LoadData(int[])Indexgegevens laden
LoadData(short[])Indexgegevens laden
LoadData(TriMesh)Indexgegevens laden vanTriMesh
LoadData(uint[])Indexgegevens laden

Zie ook