InitializationException

InitializationException class

Uitzonderingen bij initialisatie van renderpijplijn

public class InitializationException : Exception

Constructeurs

NaamBeschrijving
InitializationException()Initialiseer eenInitializationException instantie
InitializationException(string)Initialiseer eenInitializationException instantie met opgegeven uitzonderingsbericht.

Zie ook