IRenderTarget

IRenderTarget interface

De basisinterface van render target

public interface IRenderTarget : IDisposable

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Size { get; set; }Hiermee wordt de grootte van het renderdoel opgehaald of ingesteld.
Viewports { get; }Haalt alle viewports op die geassocieerd zijn met dit renderdoel.

methoden

NaamBeschrijving
CreateViewport(Camera)Maak een kijkvenster in het opgegeven cameraperspectief.
CreateViewport(Camera, RelativeRectangle)Maak een kijkvenster met positie/grootte in gespecificeerd cameraperspectief.
CreateViewport(Camera, Color, RelativeRectangle)Maak een kijkvenster met gespecificeerde achtergrondkleur en positie/grootte in gespecificeerd cameraperspectief.

Zie ook