ITextureUnit

ITextureUnit interface

ITextureUnit vertegenwoordigt een textuur in het geheugen die wordt gedeeld tussen GPU en CPU en kan worden gesampled door de shader, waar deTexture vertegenwoordigt alleen een verwijzing naar een extern bestand. Meer details zijn te vinden https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_mapping_unit

public interface ITextureUnit : IDisposable

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Depth { get; }Krijgt de hoogte van deze textuur, voor niet-3D-textuur is het altijd 1.
Height { get; }Krijgt de hoogte van deze textuur.
Magnification { get; set; }Haalt of stelt de filtermodus voor vergroting in.
Minification { get; set; }Haalt of stelt de filtermodus voor verkleining in.
Mipmap { get; set; }Haalt of stelt de filtermodus in voor mipmap.
Scale { get; set; }Haalt of stelt de schaal van de UV-coördinaat in.
Scroll { get; set; }Haalt of stelt de scroll van de UV-coördinaat in.
Type { get; }Krijgt het type van deze structuureenheid.
UWrap { get; set; }Haalt of stelt de omloopmodus in voor de U-coördinaat van de textuur.
VWrap { get; set; }Haalt of stelt de omloopmodus in voor de V-coördinaat van de textuur.
Width { get; }Krijgt de breedte van deze textuur.
WWrap { get; set; }Haalt of stelt de omloopmodus in voor de W-coördinaat van de textuur.

Zie ook