IVertexBuffer

IVertexBuffer interface

De vertex-buffer bevat de polygoon vertex-gegevens die worden verzonden naar rendering pipeline

public interface IVertexBuffer : IBuffer

Eigenschappen

NaamBeschrijving
VertexDeclaration { get; }Krijgt de vertex-declaratie

methoden

NaamBeschrijving
LoadData(Array)Gegevens laden uit array
LoadData(TriMesh)Vertexgegevens laden vanTriMesh
LoadData(IntPtr, int)Laad gegevens van gegeven positie

Zie ook