RendererVariableManager

RendererVariableManager class

Deze klasse beheert variabelen die worden gebruikt bij het renderen

public abstract class RendererVariableManager

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CameraPosition { get; set; }Camerapositie in wereldcoördinatensysteem
DepthBias { get; set; }Diepteafwijking voor schaduwmapping, standaardwaarde is 0.001
MatrixLightSpace { get; set; }Matrix voor lichtruimtetransformatie
MatrixProjection { get; set; }Matrix voor projectietransformatie
MatrixView { get; set; }Matrix voor weergavetransformatie
MatrixViewProjection { get; }Matrix voor beeld- en projectietransformatie.
MatrixWorld { get; }Matrix voor wereldtransformatie
MatrixWorldNormal { get; }Matrix voor het omzetten van normaal van object naar wereldruimte.
MatrixWorldViewProjection { get; }Matrix voor transformatie van wereldbeeld en projectie
ShadowCaster { get; set; }Positie van schaduwwerper in wereldcoördinatensysteem
Shadowmap { get; set; }De dieptetextuur die wordt gebruikt voor schaduwtoewijzing
ViewportSize { get; }Grootte van viewport, gemeten in pixel
WorldAmbient { get; }Omgevingskleur gedefinieerd in kijkvenster.
WorldTime { get; }Tijd in seconden

Zie ook