RenderFactory

RenderFactory class

RenderFactory maakt alle bronnen aan die vertegenwoordigd zijn in de renderingpijplijn.

public abstract class RenderFactory

methoden

NaamBeschrijving
abstract CreateCubeRenderTexture(RenderParameters, int, int)Een renderdoel maken bevat 1 kubus texture
abstract CreateDescriptorSet(ShaderProgram)Maak de descriptorset voor het gespecificeerde shader-programma.
abstract CreateIndexBuffer()Maak eenIIndexBuffer instantie om de gezichtsinformatie van de polygoon op te slaan.
abstract CreatePipeline(ShaderProgram, RenderState, VertexDeclaration, DrawOperation)Maak een vooraf geconfigureerde grafische pijplijn met vooraf geconfigureerde shader/render state/vertex-declaratie en tekenbewerkingen.
abstract CreateRenderTexture(RenderParameters, int, int)Een renderdoel maken bevat 1 doel dat wordt weergegeven naar de textuur
abstract CreateRenderTexture(RenderParameters, int, int, int)Maak een renderdoel dat rendert naar de texture
abstract CreateRenderWindow(RenderParameters, WindowHandle)Maak een renderdoel dat wordt weergegeven in het oorspronkelijke venster.
abstract CreateShaderProgram(ShaderSource)Maak eenShaderProgram object
CreateTextureUnit()Maak een 2D-textuureenheid die toegankelijk is voor arcering.
abstract CreateTextureUnit(TextureType)Maak een structuureenheid die toegankelijk is voor arcering.
abstract CreateUniformBuffer(int)Maak een nieuwe uniforme buffer aan de GPU-zijde met een vooraf toegewezen grootte.
abstract CreateVertexBuffer(VertexDeclaration)Maak eenIVertexBuffer instantie om hoekpuntinformatie van polygoon op te slaan.

Zie ook