RenderParameters

RenderParameters class

Beschrijf de parameters van de render target

public class RenderParameters

Constructeurs

NaamBeschrijving
RenderParameters(bool, int, int, int)Initialiseer een instantie vanPixelFormat

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ColorBits { get; set; }Haalt op of stelt in hoeveel bits door kleurbuffer worden gebruikt.
DepthBits { get; set; }Haalt op of stelt in hoeveel bits door de dieptebuffer zullen worden gebruikt.
DoubleBuffering { get; set; }Krijgt of stelt in of dubbele buffer wordt gebruikt.
StencilBits { get; set; }Haalt op of stelt in hoeveel bits er in stencilbuffer zullen worden gebruikt.

Zie ook