ShaderVariable

ShaderVariable class

Shader-variabele

public class ShaderVariable

Constructeurs

NaamBeschrijving
ShaderVariable(string)Constructeur vanShaderVariable
ShaderVariable(string, ShaderStage)Constructeur vanShaderVariable

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Name { get; }Krijgt de naam van deze variabele

Zie ook