Name

ShaderVariable.Name property

Krijgt de naam van deze variabele

public string Name { get; }

Zie ook