ShaderVariable

ShaderVariable(string)

Constructeur vanShaderVariable

public ShaderVariable(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameString

Zie ook


ShaderVariable(string, ShaderStage)

Constructeur vanShaderVariable

public ShaderVariable(string name, ShaderStage shaderStage)
ParameterTypeBeschrijving
nameString
shaderStageShaderStageWelk shader-stadium zal deze variabele worden gebruikt

Zie ook