TextureData

TextureData class

Deze klasse bevat de onbewerkte gegevens en formaatdefinitie van een textuur.

public class TextureData

Constructeurs

NaamBeschrijving
TextureData()Constructeur vanTextureData
TextureData(int, int, int, int, PixelFormat, byte[])Constructeur vanTextureData (2 constructors)

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BytesPerPixel { get; }Aantal bytes van een pixel
Data { get; }Ruwe bytes van pixelgegevens
Height { get; }Aantal verticale pixels
PixelFormat { get; }Het formaat van de pixel
Stride { get; }Aantal bytes van een scanlijn.
Width { get; }Aantal horizontale pixels

methoden

NaamBeschrijving
static FromBitmap(Bitmap)Zet eenBitmap naarTextureData
static FromFile(string)Laad een textuur uit bestand
static FromStream(Stream)Laad een textuur van stream
ToBitmap()Converteer de TextureData naar eenBitmap instantie.

Zie ook