Viewport

Viewport class

EENIRenderTarget bevat ten minste één viewport voor het weergeven van de scène.

public class Viewport

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Area { get; set; }Haalt of stelt het gebied van de viewport in renderdoel in.
BackgroundColor { get; set; }Haalt de achtergrondkleur van de viewport op of stelt deze in.
DepthClear { get; set; }Haalt de gebruikte dieptewaarde op of stelt deze in bij het wissen van de viewport met ingestelde dieptebufferbit.
Enabled { get; set; }Schakel deze viewport in of uit.
Frustum { get; set; }Haalt of stelt de camera hiervan inViewport
RenderTarget { get; }Haalt het renderdoel op dat deze viewport heeft gemaakt.
ZOrder { get; set; }Haalt de Z-volgorde van de viewport op of stelt deze in.

Zie ook