WindowHandle

WindowHandle class

Ingekapselde raamgreep voor verschillende platformen.

public class WindowHandle

methoden

NaamBeschrijving
static FromGdk(IntPtr)De GdkWindow*-instantie
static FromWayland(IntPtr, IntPtr)MakenWindowHandle vanaf een Wayland-oppervlak
static FromWin32(IntPtr)De oorspronkelijke HWND-instantie in de Windows-omgeving.
static FromXcb(IntPtr, IntPtr)MakenWindowHandle vanaf een XCB-oppervlak.
static FromXlib(IntPtr, IntPtr)MakenWindowHandle vanuit een Xlib-venster

Zie ook