AlphaSource

AlphaSource enumeration

Definieert of de textuur het alfakanaal bevat.

public enum AlphaSource

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
None0Er is geen alfa gedefinieerd in de texture
PixelAlpha1De alfa wordt gedefinieerd door het alfakanaal van de pixel
FixedValue2De Alpha is een vaste waarde die wordt gedefinieerd doorAlpha

Zie ook