MapAmbient

Material.MapAmbient field

Gebruikt inSetTexture om een ambient texture mapping toe te wijzen.

public const string MapAmbient;

Zie ook