MapEmissive

Material.MapEmissive field

Gebruikt inSetTexture om een emissieve texture mapping toe te wijzen.

public const string MapEmissive;

Zie ook