MapNormal

Material.MapNormal field

Gebruikt inSetTexture om een normale textuurtoewijzing toe te wijzen.

public const string MapNormal;

Zie ook