ToString

Material.ToString method

Formatteert object naar string

public override string ToString()

Winstwaarde

Objectreeks

Zie ook