ReflectionColor

PhongMaterial.ReflectionColor property

Krijgt of stelt de reflectiekleur in.

public Vector3 ReflectionColor { get; set; }

Eigendoms-waarde

De reflectie.

Zie ook