Shininess

PhongMaterial.Shininess property

Krijgt of stelt de glans in, dit regelt de grootte van de spiegelende highlight. De formule van spiegel: SpecularColor * SpecularFactor * (N dot H) ^ Shininess

public double Shininess { get; set; }

Eigendoms-waarde

De glans.

Zie ook