SpecularFactor

PhongMaterial.SpecularFactor property

Hiermee wordt de spiegelfactor opgehaald of ingesteld. De formule van specular: SpecularColor * SpecularFactor * (N dot H) ^ Shininess

public double SpecularFactor { get; set; }

Zie ook