ShaderTechnique

ShaderTechnique class

Een arceringstechniek vertegenwoordigt een concrete weergave-implementatie.

public class ShaderTechnique

Constructeurs

NaamBeschrijving
ShaderTechnique()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetShaderTechnique klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Description { get; set; }Krijgt of stelt de beschrijving van deze techniek in
RenderAPI { get; set; }Haalt of stelt de rendering-API in die door deze techniek wordt gebruikt
RenderAPIVersion { get; set; }Haalt de versie van de rendering-API op of stelt deze in.
ShaderContent { get; set; }Haalt de inhoud van een ingesloten shader-script op of stelt deze in. Dit kan een HLSL/GLSL-shader-bronbestand zijn.
ShaderEntry { get; set; }Haalt of stelt het ingangspunt van de arcering in, sommige shaders zoals HLSL kunnen aangepaste shader-ingangen hebben.
ShaderFile { get; set; }Haalt de bestandsnaam van het externe shader-bestand op of stelt deze in.
ShaderLanguage { get; set; }Haalt of stelt de shader-taal in die door deze techniek wordt gebruikt.
ShaderParameters { get; }Haalt de definitie van de shader-parameter op. De sleutel is de naam van de dynamische eigenschap en waarde is de naam van de shader-parameter waarmee de eigenschap is verbonden.
ShaderVersion { get; set; }Haalt de shader-versie op die door deze techniek wordt gebruikt.

methoden

NaamBeschrijving
AddBinding(string, string)Bindt de dynamische eigenschap aan arceringsparameter

Zie ook