Content

Texture.Content property

Haalt de binaire inhoud van de textuur op of stelt deze in. De ingebedde textuurinhoud is optioneel, de gebruiker moet de textuur uit een extern bestand laden als deze ontbreekt.

public byte[] Content { get; set; }

Zie ook