Texture

Texture()

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetTexture klasse.

public Texture()

Zie ook


Texture(string)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetTexture klasse.

public Texture(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringNaam

Zie ook