TextureSlot

TextureSlot class

Textuurslot erinMaterial , kan worden opgesomd via materiële instantie.

public class TextureSlot

Eigenschappen

NaamBeschrijving
SlotName { get; }De sleufnaam die aangeeft waar deze textuur aan zal worden begrensd.
Texture { get; }De textuur die aan het materiaal wordt gebonden.

Zie ook