SlotName

TextureSlot.SlotName property

De sleufnaam die aangeeft waar deze textuur aan zal worden begrensd.

public string SlotName { get; }

Zie ook