Texture

TextureSlot.Texture property

De textuur die aan het materiaal wordt gebonden.

public TextureBase Texture { get; }

Zie ook