BoundingBox

BoundingBox structure

Het as-uitgelijnde selectiekader

public struct BoundingBox

Constructeurs

NaamBeschrijving
BoundingBox(Vector3, Vector3)Initialiseer een eindig begrenzingsvak met opgegeven minimale en maximale hoek
BoundingBox(double, double, double, double, double, double)Initialiseer een eindig begrenzingsvak met opgegeven minimale en maximale hoek

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Center { get; }Het midden van het selectiekader.
Extent { get; }Haalt de omvang van het begrenzingsvak op.
Maximum { get; }De maximale hoek van het begrenzingsvak
Minimum { get; }De minimale hoek van het begrenzingsvak
Size { get; }De grootte van het begrenzingsvak

methoden

NaamBeschrijving
static FromGeometry(Geometry)Construeer een begrenzingskader uit gegeven geometrie
override Equals(object)Bepaalt of twee objecten gelijk zijn
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie
override ToString()Haalt de tekenreeksrepresentatie van het begrenzingsvak op.
operator *Operator overbelasting voor vermenigvuldigen

Velden

NaamBeschrijving
static readonly InfiniteHet oneindige begrenzingsvak
static readonly NullHet nulkader

Zie ook