FMatrix4

FMatrix4 structure

Matrix 4x4 met alle componenten in float type

public struct FMatrix4

Constructeurs

NaamBeschrijving
FMatrix4(Matrix4)Initialiseer de instantie vanFMatrix4 van eenMatrix4 instantie.
FMatrix4(FVector4, FVector4, FVector4, FVector4)Construeert matrix uit 4 rijen.
FMatrix4(float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float)Initialiseer de instantie vanFMatrix4

methoden

NaamBeschrijving
Concatenate(FMatrix4)Voegt de twee matrices samen
Concatenate(Matrix4)Voegt de twee matrices samen
Inverse()Bereken de inverse matrix van de huidige instantie.
Transpose()Transponeert deze instantie.
operator *Voeg de twee matrices samen (2 operators)

Velden

NaamBeschrijving
static readonly IdentityDe identiteitsmatrix
m00De m00.
m01De m01.
m02De m02.
m03De m03.
m10De m10.
m11De m11.
m12De m12.
m13De m13.
m20De m20.
m21De m21.
m22De m22.
m23De m23.
m30De m30.
m31De m31.
m32De m32.
m33De m33.

Zie ook