FVector2

FVector2(float, float)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetFVector2 .

public FVector2(float x, float y)

Zie ook


FVector2(Vector2)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetFVector2 .

public FVector2(Vector2 vec)

Zie ook