LocalFileSystem

LocalFileSystem class

DeLocalFileSystem zal de lees-/schrijfbewerkingen toewijzen aan de lokale map.

public class LocalFileSystem : FileSystem

Constructeurs

NaamBeschrijving
LocalFileSystem(string)Initialiseer een nieuwLocalFileSystem met opgegeven basismap.

methoden

NaamBeschrijving
virtual Dispose()Verwijder het bestandssysteem en geef de bronnen vrij.
override ReadFile(string, IOConfig)Maak een stroom voor het lezen van afhankelijkheden.
override WriteFile(string, IOConfig)Maak een stroom voor het schrijven van afhankelijkheden.

Zie ook