MathUtils

MathUtils class

Een set handige wiskundige hulpprogramma’s.

public class MathUtils

methoden

NaamBeschrijving
static Clamp(double, double, double)Klemwaarde naar bereik [min, max]
static ToDegree(double)Converteer een getal van radialen naar graden
static ToDegree(float)Converteer een getal van radialen naar graden
static ToDegree(Vector3)Zet eenVector3 van radiaal naar graad.
static ToDegree(double, double, double)Converteer een getal van radialen naar graden
static ToRadian(double)Converteer een getal van graden naar radialen
static ToRadian(float)Converteer een getal van graden naar radialen
static ToRadian(Vector3)Zet eenVector3 van graad naar radiaal
static ToRadian(double, double, double)Converteer een vector van graden naar radiaal

Zie ook