MemoryFileSystem

MemoryFileSystem class

DeMemoryFileSystemzal de lees-/schrijfbewerkingen toewijzen aan het geheugen.

public class MemoryFileSystem : FileSystem

Constructeurs

NaamBeschrijving
MemoryFileSystem()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
FileNames { get; }Bestandsnamen die in dit geheugenbestandssysteem.

methoden

NaamBeschrijving
virtual Dispose()Verwijder het bestandssysteem en geef de bronnen vrij.
GetFileContent(string)Retourneert de onbewerkte inhoud van het opgegeven bestand. ThrowFileNotFoundException als het opgegeven bestand niet bestaat.
override ReadFile(string, IOConfig)Maak een stroom voor het lezen van afhankelijkheden.
override WriteFile(string, IOConfig)Maak een stroom voor het schrijven van afhankelijkheden.

Zie ook