ScaleX

RelativeRectangle.ScaleX property

Relatieve coördinaat X

public float ScaleX { get; set; }

Zie ook