RotateRadian

RotateRadian(double, Vector3)

Koppel een rotatietransformatie in radialen

public TransformBuilder RotateRadian(double angle, Vector3 axis)
ParameterTypeBeschrijving
angleDoubleDe hoek om te roteren in radialen
axisVector3De as om te roteren

Zie ook


RotateRadian(Vector3, RotationOrder)

Rotatie toevoegen met gespecificeerde volgorde

public void RotateRadian(Vector3 rot, RotationOrder order)
ParameterTypeBeschrijving
rotVector3Rotatie in radialen
orderRotationOrder

Zie ook