Vector2

Vector2 structure

Een vector met twee componenten.

public struct Vector2 : IComparable<Vector2>

Constructeurs

NaamBeschrijving
Vector2(double)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector2 struct.
Vector2(FVector2)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector2 struct.
Vector2(double, double)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector2 struct.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Length { get; }Haalt de lengte op.
U { get; set; }Haalt of stelt de U-component in als deVector2 wordt gebruikt als een toewijzingscoördinaat. Het is een alias van x-component.
V { get; set; }Haalt of stelt de V-component in als deVector2 wordt gebruikt als een toewijzingscoördinaat. Het is een alias van y-component.

methoden

NaamBeschrijving
CompareTo(Vector2)Vergelijk de huidige vector met een andere instantie.
Cross(Vector2)Kruisproduct van twee vectoren
Dot(Vector2)Krijgt het scalair product van twee vectoren
override Equals(object)Controleer of twee vector2 gelijk is aan
Equals(Vector2)Controleer of twee vector2 gelijk is aan
override GetHashCode()Krijgt de hash-code van Vector2
Normalize()Normaliseert deze instantie.
override ToString()Geeft als resultaat eenStringdat vertegenwoordigt de stroomVector2 .
operator +Opteloperator voor Vector2
operator /Delingsoperator voor Vector2
operator ==Gelijke operator voor Vector2
explicit operator
operator !=Niet-gelijk-operator voor Vector2
operator *Vermenigvuldigingsoperator voor Vector2 (2 operators)
operator -Aftrekoperator voor Vector2

Velden

NaamBeschrijving
xDe x-component.
yDe y-component.

Zie ook