Vector4

Vector4 structure

Een vector met vier componenten.

public struct Vector4 : IComparable<Vector4>

Constructeurs

NaamBeschrijving
Vector4(Color)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector4 struct.
Vector4(FVector4)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector4 struct.
Vector4(Vector3)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector4 struct.
Vector4(Vector3, double)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector4 struct.
Vector4(double, double, double)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector4 struct.
Vector4(double, double, double, double)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVector4 struct.

methoden

NaamBeschrijving
CompareTo(Vector4)Vergelijk de huidige vector met een andere instantie.
override Equals(object)Controleer of twee vectoren gelijk zijn
override GetHashCode()Krijgt de hash-code van deze vector
Set(double, double, double)Stelt de xyz-componenten van de vector tegelijk in, w wordt ingesteld op 1
Set(double, double, double, double)Stelt alle componenten van de vector tegelijk in
override ToString()Geeft als resultaat eenStringdat vertegenwoordigt de stroomVector4 .
operator +Operator overbelast voor +
explicit operator
operator *Operator overbelast voor * (2 operators)
operator -Operator overbelasting voor - (minus)

Velden

NaamBeschrijving
wDe w-component.
xDe x-component.
yDe y-component.
zDe z-component.

Zie ook