VertexField

VertexField class

Beschrijving van de lay-out van het veldgeheugen van Vertex.

public class VertexField : IComparable<VertexField>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Alias { get; }Alias geannoteerd door attribuutSemanticAttribute
DataType { get; }Gegevenstype van dit veld.
Index { get; }Index van dit veld in de lay-out van het hoekpunt met dezelfde semantiek.
Offset { get; }De offset in bytes van dit veld.
Semantic { get; }De gebruikssemantiek van dit veld.
Size { get; }De grootte in bytes van dit veld

methoden

NaamBeschrijving
CompareTo(VertexField)Vergelijkt deze instantie met een opgegeven object en retourneert een indicatie van hun relatieve waarden.
override Equals(object)Bepaalt of deze instantie en een opgegeven object, dat ook eenVertexFieldobject, hebben dezelfde waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze tekenreeks.
override ToString()Krijgt de tekenreeksrepresentatie vanVertexField

Zie ook