A3DObject

A3DObject class

De basisklasse van alle Aspose.ThreeD-objecten, alle subklassen ondersteunen dynamische eigenschappen.

public class A3DObject : INamedObject

Constructeurs

NaamBeschrijving
A3DObject()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetA3DObjectklasse zonder naam.
A3DObject(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetA3DObject klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
virtual Name { get; set; }Krijgt of stelt de naam in.
Properties { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschappen op.

methoden

NaamBeschrijving
FindProperty(string)Vindt de eigenschap. Het kan een dynamische eigenschap zijn (gemaakt door CreateDynamicProperty/SetProperty) of native eigenschap (geïdentificeerd door zijn naam)
GetProperty(string)Haal de waarde op van gespecificeerde eigenschap
RemoveProperty(Property)Verwijdert een dynamische eigenschap.
RemoveProperty(string)Verwijder de gespecificeerde eigenschap geïdentificeerd door name
SetProperty(string, object)Stelt de waarde in van gespecificeerde eigenschap

Zie ook