Name

A3DObject.Name property

Krijgt of stelt de naam in.

public virtual string Name { get; set; }

Eigendoms-waarde

De naam.

Zie ook