GetBoundingBox

Entity.GetBoundingBox method

Haalt het begrenzingskader op van de huidige entiteit in het coördinatensysteem van de objectruimte.

public BoundingBox GetBoundingBox()

Zie ook