ParentNodes

Entity.ParentNodes property

Haalt alle bovenliggende knooppunten op, een entiteit kan worden gekoppeld aan meerdere bovenliggende knooppunten voor geometrie-instancing

public List<Node> ParentNodes { get; }

Eigendoms-waarde

De knooppunten.

Zie ook