Name

INamedObject.Name property

Krijgt de naam van het object

public string Name { get; }

Zie ook