NodeVisitor

NodeVisitor delegate

Een callback om door de hele knooppunthiërarchie te reizen.

public delegate bool NodeVisitor(Node node);
ParameterTypeBeschrijving
nodeNodeKnooppunt wordt bezocht

Winstwaarde

Retourneer false om te stoppen met reizen

Zie ook