Pose

Pose class

De pose wordt gebruikt om de transformatiematrix op te slaan wanneer de geometrie wordt gevild. De pose is een set vanBonePose , elkBonePose slaat de concrete transformatie-informatie van het botknooppunt op.

public class Pose : A3DObject

Constructeurs

NaamBeschrijving
Pose()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPose klasse.
Pose(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPose klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BonePoses { get; }Krijgt allesBonePose .
virtual Name { get; set; }Krijgt of stelt de naam in.
PoseType { get; set; }Haalt of stelt het type pose in.
Properties { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschappen op.

methoden

NaamBeschrijving
AddBonePose(Node, Matrix4)Slaat pose-transformatiematrix op voor de gegeven botknoop. Globale transformatiematrix is geïmpliceerd.
AddBonePose(Node, Matrix4, bool)Slaat pose-transformatiematrix op voor de gegeven botknoop.
FindProperty(string)Vindt de eigenschap. Het kan een dynamische eigenschap zijn (gemaakt door CreateDynamicProperty/SetProperty) of native eigenschap (geïdentificeerd door zijn naam)
GetProperty(string)Haal de waarde op van gespecificeerde eigenschap
RemoveProperty(Property)Verwijdert een dynamische eigenschap.
RemoveProperty(string)Verwijder de gespecificeerde eigenschap geïdentificeerd door name
SetProperty(string, object)Stelt de waarde in van gespecificeerde eigenschap

Zie ook