AddBonePose

AddBonePose(Node, Matrix4, bool)

Slaat pose-transformatiematrix op voor de gegeven botknoop.

public void AddBonePose(Node node, Matrix4 matrix, bool localMatrix)
ParameterTypeBeschrijving
nodeNodeBot Knoop.
matrixMatrix4Transformatiematrix.
localMatrixBooleanIndien ingesteld opWAAR betekent om lokale matrix te gebruiken, anders betekent globale matrix.

Zie ook


AddBonePose(Node, Matrix4)

Slaat pose-transformatiematrix op voor de gegeven botknoop. Globale transformatiematrix is geïmpliceerd.

public void AddBonePose(Node node, Matrix4 matrix)
ParameterTypeBeschrijving
nodeNodeBot Knoop.
matrixMatrix4Transformatiematrix.

Zie ook