BonePoses

Pose.BonePoses property

Krijgt allesBonePose .

public IList<BonePose> BonePoses { get; }

Eigendoms-waarde

De knooppunten.

Zie ook