Pose

Pose(string)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPose klasse.

public Pose(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringNaam

Zie ook


Pose()

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPose klasse.

public Pose()

Zie ook