Property

Property class

Klasse om door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen te bevatten.

public abstract class Property : A3DObject

Eigenschappen

NaamBeschrijving
override Name { set; }
Properties { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschappen op.
abstract Value { get; set; }Haalt de waarde op of stelt deze in.
abstract ValueType { get; }Haalt het type waarde van de eigenschap op.

methoden

NaamBeschrijving
FindProperty(string)Vindt de eigenschap. Het kan een dynamische eigenschap zijn (gemaakt door CreateDynamicProperty/SetProperty) of native eigenschap (geïdentificeerd door zijn naam)
GetBindPoint(AnimationNode, bool)Haalt het eigenschapsbindingspunt op voor de opgegeven animatie-instantie.
GetKeyframeSequence(AnimationNode, bool)Haalt de sleutelframereeks op voor de opgegeven animatie-instantie.
GetProperty(string)Haal de waarde op van gespecificeerde eigenschap
RemoveProperty(Property)Verwijdert een dynamische eigenschap.
RemoveProperty(string)Verwijder de gespecificeerde eigenschap geïdentificeerd door name
SetProperty(string, object)Stelt de waarde in van gespecificeerde eigenschap
override ToString()Retourneert een tekenreeks die de huidige vertegenwoordigtProperty .

Zie ook